VÒNG TAY BIỂU TƯỢNG CHANEL_VTV.02

SKU:VTV.02
Liên hệ

Mô tả

Sản phẩm nằm trong BST Xuân Hè 2021 

Sản phẩm là biểu tượng cho dòng nữ trang đẳng cấp vượt thời gian 

Sản phẩm liên quan

 VÒNG TAY_VTN.09  VÒNG TAY_VTN.09
 VÒNG TAY VÀNG_VTV19  VÒNG TAY VÀNG_VTV19
 VÒNG TAY_VTN.08  VÒNG TAY_VTN.08
 VÒNG TAY VÀNG_VTV12  VÒNG TAY VÀNG_VTV12
 VÒNG TAY_VTN.07  VÒNG TAY_VTN.07
 VÒNG TAY BIỂU TƯỢNG CHANEL_VTV.02
 VÒNG TAY BIỂU TƯỢNG CHANEL_VTV.02